Rezsabek Nándor

Rezsabek Nándor

2017. június 1., csütörtök

Friss írásom az Új Köznevelés oktatási szaklapban

Friss nyomtatásban megjelent írásomat az Új Köznevelés oktatási szaklap közli. Földrajz és helytörténet, Arany János városaiban, születésének idei 200 éves évfordulója kapcsán. Elektronikusan itt érhető el: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/uj_kozneveles_2017-5_online.pdf