Rezsabek Nándor

Rezsabek Nándor

2018. június 27., szerda

Meteoritkráter Expedíció Morasko 2018

2018. július 1-3. között a lengyelországi Poznan a helyszíne környezettanos kutatóexpedíciónknak. Külvárosában található a világ 190 regisztrált meteoritkrátere közül a Magyarországhoz legközelebbi, a hét kisebb-nagyobb kráterből álló Morasko. Expedíciónk megszokottól eltérő jellegét az adja, hogy nem geológiai megközelítéssel élünk, s nem a kráter(ek) földtani viszonyaira koncentrálunk, hanem azok geomorfológiáját, valamint környezettanos szemmel talajviszonyait, hidrológiáját, növényvilágát, természetvédelmét ugyancsak vizsgálat tárgyává tesszük. Mindezt kiegészíti az az ismeretterjesztő jelleg, amelynek során a természettudományok iránt fogékony közönség figyelmét felhívjuk a meteoritika, a geológia, a geográfia, a környezettudomány aktuális kérdéseire és érdekességéire. Az eredményekről szakdolgozati keretben, szakmai és népszerűsítő előadásokban, nívós ismeretterjesztő újság- és online cikkekben tudósítunk majd. A Meteoritkráter Expedíció médiapartnere a Rezsabek Nándor astronomy-geology blogoldal.