Rezsabek Nándor

Rezsabek Nándor

2018. április 4., szerda

Környezet- és földtudományi kalandozások. 2018.04.02. Újsolt

Környezet- és földtudományi kalandozások. 2018.04.02. Újsolt. A kunhalmok az ex lege, azaz törvény által védett természeti területeken belül a védett természeti érték kategóriába tartoznak. A népvándorláskor, majd honfoglaláskor, részben az Árpád-korban mesterségesen emelt, funkciójában eltérő, többségében szakrális, temetkezési és védelmi célokat szolgáló halmok ugyanis idővel természetes tájképi elemmé váltak. A Bács-Kiskun megyei Újsolt határában többet is fellelhetünk. Legjellegzetesebb a zsákfalu bekötő útja által átmetszett Vásár-halom. Nagyobb, meghatározó tömbje az út egyik felén áll, maradéka a másik oldalán már csak nyomokban lelhető fel. Tetején - alföldi magaslathoz méltóan - az elmaradhatatlan geodéziai alappont, bár itt már csak övező betonvédőfal maradt meg. A kunhalom oldalában pedig borzvár járataira lehetünk figyelmesek.