Rezsabek Nándor

Rezsabek Nándor

2018. július 4., szerda

Eredményesen zárult a lengyelországi Metoritkráter Expedíció

Eredményesen zárult a július 1-3. közötti lengyelországi Metoritkráter Expedíció (Morasko 2018).

A környezettudományi szemléletű, felszínalaktani, hidrobiológiai, állat- és növénytani, valamint kultúrtörténeti adatgyűjtés sikeres volt. Ezek feldolgozása és összefoglalása a nyár feladata. Az épségben hazaérkező 2 mérnökből - környezettan szakos hallgatóból (Makai Z., Rezsabek N.), továbbá a méréseket és a dokumentálást segítő 2 kísérőből (Makai M., Rezsabek L.) álló csapatnak a Poznańhoz tartozó Morasko impakt krátereinél végzett vizsgálati eredményeivel szakmai és népszerűsítő előadásokban, szakdolgozati keretben, ismeretterjesztő cikkekben, továbbá egy kis videóban találkozhatnak az érdeklődők.  

(A felvételen az 1. számmal jelölt, legnagyobb méretű asztroblém belsejében, a békalencsével borított krátertó partján.)