2022. január 24., hétfő

Földtudományi Ismeretterjesztés

Hazánk legpatinásabb tudománynépszerűsítő szervezete a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, a TIT. 1841 óta fejti ki tevékenységét. Hívták Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak, Magyar Természettudományi Társulatnak, Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulatnak is, de a mai TIT mellett jogutódjának tekinti magát az ugyancsak Magyar Természettudományi Társulat néven létező szerveződés, az MTTE is.

Jómagam 17 éve állok megbízási szerződéses viszonyban a TIT-tel. Ez idő alatt, 2005-től a Természet Világában 47, 2015-től a Meteoritkráter Expedíció kutatási projektünk szakmai partnerének, az Élet és Tudománynak a hasábjain 14 tudományos ismeretterjesztő és tudománytörténeti írásom, interjúm és könyvismertetőm látott napvilágot. Első csillagászati élményeim is a szervezethez fűződnek, az 1980-as években a Budapesti Planetáriumhoz, majd az 1990-es években az Uránia Csillagvizsgálóhoz. Megtisztelő módon 2005-ben a Kulin György születésének 100. évfordulóján rendezett emlékünnepségen magam is előadhattam a népligeti Plani kupolája alatt. Sajnálatos, hogy napjainkban egyik intézmény sem áll már szolgálatban. Ahogyan a COVID-helyzet miatt ismét zárva a TIT tagegyesület, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság által működtetett TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló, ahol 2017-ben a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatban prezentálhattam.

Könyvgyűjtőként polcaim, valamint a nagy mennyiség miatt különböző kényszer-raktárhelyiségeim is roskadoznak a TIT kiadványoktól. A teljesség igénye nélkül van itt minden! 45 előttről A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyvei, a Csillagászati Lapok és a Csillagok Világa folyóiratok. A háború utáni időszakból a Csillagászati évkönyvek, a Csillagászati Értesítő, a kétszer is újjááledt a Csillagok Világa, a Meteor, a Föld és Ég lapszámai, a TIT Csillagászat Baráti Köre Országos Találkozóinak összefoglalói, vagy éppen a Kulin jegyezte Bevezető gondolatok csillagászati szakkörök indításához című kiadvány.

A természettudományok területén eddig a régi TIT anyagok tekintetében a legendás Föld és Ég volt a kapocs gyűjteményemben a csillagászat és a földtudományok között. Egészen mostanáig. Ugyanis egy antikváriumi beszerzéssel planetológiai szakkönyvtáramban landolt a Földtudományi Ismeretterjesztés című folyóirat 1985-ös lapszáma. A TIT Földtudományi Választmánya és TIT Természettudományi Stúdió kiadványa a napjainkban is igen aktív legendás népszerűsítő, Juhász Árpád szerkesztésében, Zoltai Márta felelős szerkesztésében látott napvilágot. 1000 példányban, 58 oldalon az egykori Szovjetunió természeti erőforrásit mutatja be az orosz Znanyije Társulat Nauki o Zemlje kiadványsorozatának 1983/4. füzete alapján, Nyikolszkij-Privalovszkaja-Runova szerzőségével, Tiboldi László fordításában.

A kiadványsorozat a bibliográfiai áttekintés alapján 1976-tól 1985-ig létezett. Egyaránt érintette a földrajzot, a földtant, a bányászatot, a szeizmológiát, a geomorfológiát. Külalakját és szerkesztését tekintve leginkább a Csillagászati Értesítő ugyanebben az időszakban kiadott lapszámaira hajaz. Ezért is fogadtam barátsággal, lapoztam azzal az érzéssel, hogy már valahol és valamikor találkoztunk.