2024. június 7., péntek

A megyei jogú városok történeti fejlődése és településmorfológiája - könyvismertető

A térszerveződés mesterséges szintjei között egy igazi kakukktojás a megyei jogú városok csoportja. Bár megfelelő jogszabályi keretbe helyezték, szintnek mégsem igazából nevezhető, hiszen az adott vármegyeszékhelyek mellett a csoport többi tagjának besorolása kapcsán pro és kontra is lehetne érveket felhozni, ahogy a kimaradottak mellett is bőven protestálhatnánk. Bárhogyan is van mindez, a földrajzi tér ezen különleges horizontális bontású entitásai mégis megérdemlik a kiemelt társadalomföldrajzi figyelmet. Egy szerzőhármas is így gondolta, aminek eredményeképp nemrégiben egy alapos településföldrajzi szakkönyv született a témának szentelve.

A megyei jogú városok történeti fejlődése és településmorfológiája alkotói (a megjelenés után röviddel elhunyt) Csapó Tamás, valamint Lenner Tibor és Kovács Gábor az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ munkatársai. A kötet 2023 végén a szombathelyi Településföldrajzi Tudományos Egyesület gondozásában látott napvilágot. Mitre Zoltán technikai szerkesztő munkáját dicsérő tiszteletet parancsoló kivitelben, bőségesen illusztrált 630 oldalon, Trifusz Péter időtálló keménytáblás borítójával került az olvasók kezébe.

Bevezetése és módszertanának ismertetése után a magyarországi városfejlődés történeti korszakait, a városok beépítését, a megyei jogú város funkcionális szerkezetét, valamint azok rendszerváltozástól napjainkig tartó területi átalakulását és helyzetét mutatja be. Mindez bőségesen feldolgozott irodalomjegyzéken alapul, a szerzők szakmai kvalitásait pedig a hátsó külső borítón közölt életrajzok demonstrálják.

A mű fő tartalmi egységében 23 megyei jogú várost mutat be tételesen történeti földrajzi fejlődésükön át funkcionális szerkezetükig. Rendre megismerjük Békéscsabát, Debrecent, Dunaújvárost, Egert, Érdet, Győrt, Hódmezővásárhelyt, Kaposvárt, Kecskemétet, Miskolcot, Nagykanizsát, Nyíregyházát, Pécset, Salgótarjánt, Sopront, Szegedet, Székesfehérvárt, Szekszárdot, Szolnokot, Szombathelyt, Tatabányát, Veszprémet és Zalaegerszeget. A szerkesztés időbeni lezárása miatt a megyei jogú városi címet 2022-ben elnyerő Baja és Esztergom (a reményeink szerinti) második kiadásba kerülhet majd szemlézésre.

A könyv elérhető minden jelentős hazai könyvterjesztő hálózatában és boltjaiban. Bibliográfiai adatai a következők: Csapó Tamás, Lenner Tibor és Kovács Gábor (2023): A megyei jogú városok történeti fejlődése és településmorfológiája. Településföldrajzi Tudományos Egyesület, Szombathely, 630 p., ISBN 978-615-01-8005-2. A kiadvány ajánlott fogyasztói ára 6000 Ft.