2018. október 1., hétfő

Ritka marsi meteorit a gyűjteményben

Újabb darabka Mars… mely önmagában is izgalmasan hangozhat. A meteoritok azon csoportja, mely mindig elsőbbséget élvez a gyűjteményi gyarapításnál. (A holdiakkal egyetemben.) A múlt hét nehézségeit kellemes momentummal gyarapította Kormos Balázs barátom, mikor kezembe nyomta az NWA 2737-et, pofás tartódobozában. „1 of 3” szerepel feliratai között. S valóban, a marsi csoporton belül a chassigniteknek csak 3 példánya ismert! A névadó, az 1815-ben francia földön hullott Chassigny. Illusztráció gyanánt álljon itt Wolf Zsuzsa fotója a Bécsi Természettudományi Múzeumban őrzött darabról, mely képet blogom Facebook változatának Zsu készítette fotósorozatában közöltem anno. Emellett mindössze 2 észak-afrikai talált chassignit ismert. A 2014-es NWA 8694, valamint a 2000-ben lelt NWA 2737, melynek piciny darabkáját ezentúl magam is őrzöm. További kihívást jelent az alapos szakirodalmi kutatás a forráskráter tekintetében. Az elmúlt időszak impakt jelenségekkel, asztroblémekkel, s a holdi és marsi meteoritokkal történt szakmai jellegű foglalatoskodásom során került elő ez a téma. A legnagyobb darabszámú marsi alcsoport, a shergottitok esetén ez a Xanthe-felföld fiatal sugaras krátere, a Mojave; a második legnépesebb naklitoknál az Elysium vagy a Tharsis-hátság vidéke. S mi a chassignitoknál? Utánajárok!