2023. január 26., csütörtök

Főiskolai környezettan szakos terepgyakorlatunk előzetese

A Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) Környezettan szakán január 27-én lezárul a beiratkozás és tantárgyfelvétel, majd január 30-án kezdetét veszi a II. félév szorgalmi időszaka. A 2022/2023-as tanévben tantárgyamnak, a Terepgyakorlatnak (Field training) a teljesítéséhez 5 napos szakmai programon történő részvétel, valamint arról megfelelő minőségben benyújtott jegyzőkönyv beadása szükséges. A Terepgyakorlat a március 24-i, március 31-i, április 14-i, április 21-i és április 28-i 5 munkanapon, napközbeni elfoglaltságként, napi bontásban más-más helyszíneken, a magyar-angol évfolyamokat összevonva, magyar-angol nyelven kerül megtartásra. A tárgy oktatásának célja elsősorban a természetvédelmi, biológiai, földtudományi, környezetbiztonsági, katasztrófavédelmi, ökológiai és hulladékgazdálkodási tanulmányok elméleti ismereteinek gyakorlati tapasztalatokkal való bővítése és terepen való alkalmazása. Az egyes helyszíneken a Környezetbiztonsági Tanszék adott szakterületen jártas oktatói vezetik a hallgatókat. Velem a földtudományi napon, április 21-én találkozhatnak a tárgyat a Neptun-rendszerben felvevő környész hallgatók.